ทำความสะอาดอัลตราโซนิก S

 

 

 

 

ultrasonic cleaner group S

การทำความสะอาดระบบอัลตร้าโซนิกด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

เครื่องอัลตร้าโซนิก เอลมาโซนิก เอส นำเสนอความล้ำสมัยทางเทคนิคที่หามาได้ในทุกๆด้านที่ใช้ได้จริง เกินกว่า 50 ปีนับจากนี้การทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิกที่มีความซับซ้อนจะมีไว้เพื่อจุดประสงค์ใหม่ เครื่องเอลมาโซนิก เอส จะช่วยสนับสนุนผลการทำความสะอาดอัลตร้าโซนิกให้เหมาะสมที่สุด วัสดุที่ใช้และเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง การออกแบบใหม่ผสมผสานหน้าที่การทำงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นเข้ารูปลักษณ์ที่ทันสมัย หลักของกระบวนการทำความสะอาดที่ใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบด้วยอัลตร้าซาวน์เป็นระบบตัวส่งสัญญาณ (Transducer system) ความสามารถสูง 37 kHz ของเอลมา หน้าที่ในการปัดกวาด (Sweep) พัฒนาขึ้นในห้องทดลองของเอลมา รับประกันการจัดแบ่งสนามคลื่นเสียงในรูปแบบเดียวกัน โดยมีการเปลี่ยนสนามคลื่นเสียงให้มีคุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง หน้าที่การไล่อากาศ (Degas) ที่มีอยู่ในเครื่องใหม่ จะช่วยเร่งกระบวนการไล่อากาศในการทำความสะอาดของเหลว โดยเฉพาะอ่างน้ำรวมที่เพิ่งผ่านการใช้งานมาใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิผลมาก เมื่อใช้งานในส่วนที่ทำความสะอาดยากอยู่เสมอ คุณจะพบว่าเครื่องใหม่ออกแบบให้สามารถทำหน้าที่ในการทำความสะอาดได้ตรงตามความต้องการทุกอย่าง

ข้อดีที่สุดทั้ง 7 ข้อของเครื่องเอลมาโซนิก เอส อย่างคร่าวๆ

  • การควบคุมเวลาและอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิก
  • ระบบตัวส่งสัญญาณประสิทธิภาพสูง
  • ระบบทำความร้อนเซรามิคที่พิสูจน์ถึงความทนทานในการใช้งาน
  • การไล่อากาศอย่างรวดเร็วด้วย Autodegas / Degas
  • ทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นด้วยหน้าที่การปัดกวาด Sweep
  • เลือกตั้งค่าให้เริ่มการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ / ตั้งค่าอุณหภูมิล่วงหน้า (Autostart temperature-controlled / Temperature pre-selection)
  • การปิดเครื่องนิรภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น S10H S15H S30H S40H S60H S70H S80H S90H
ปริมาตรถัง (ลิตร)
0,8 1,75 2,75 4,25 5,75 6,9 9,4 7,4
ขนาดภายนอก
(ก x ล x ส)
(มิลลิลิตร)
190 x 85 x 60 mm 151 x 137 x 100 mm 240 x 137 x 100 mm 240 x 137 x 150 mm 300 x 151 x 150 mm 505 x 137 x 100 mm 505 x 137 x 150 mm 325 x 130 x 175 mm
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 2,0 kg 2,1 kg 3,3 kg 4,0 kg 5,1 kg 5,6 kg 6,4 kg 5,5 kg
คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิก 37 kHz 37 kHz 37 kHz 37 kHz 37 kHz 37 kHz 37 kHz 37 kHZ
คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิก 60 70 80 140 150 150 150 150
คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิกสูงสุด 240 280 320 560 600 600 600 600
ความร้อน 0/60 w 0/60 w 0/200 w 0/200 w 0/400 w 0/600 w 0/600 w 0/400 w
กำลังไฟที่ต้องการ 30/90 w 35/95 w 80/280w 140/340 w 150/550 w 150/750 w 150/750 w 150/550 w
ปุ่มปัดกวาด yes yes yes yes yes yes yes yes
ปุ่มแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าไปในน้ำ yes yes yes yes yes yes yes yes
ช่องปิด-เปิดระบายน้ำ no no 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
order no:                
มีเครื่องทำความร้อน: 1001214 1002060 1001955 1002006 1002238 1002140 1002170 number on request
ไม่มีเครื่องทำความร้อน: 1005507 1004626 1004631 1004635 1004643 1004650 1004652

no

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น S100H S120H s130H S150 S180H S300H S450H S900H
ปริมาตรถัง (ลิตร) 9,5 12,75 12,5 14 18 28 45 90
ขนาดภายนอก
(ก x ล x ส)
(มิลลิลิตร)
300 x 240 x 150 mm 300 x 240 x 200 mm 325 x 225 x 175 mm 505 x 300 x 100 mm 327 x 300 x 200 mm 505 x 300 x 200 mm 505 x 300 x 300 mm 600 x 500 x 300 mm
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 5,9 kg 7,5 kg 8kg 10 kg 8,5 kg 11 kg 25 kg 45 kg
คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิก 37 kHz 37 kHz 37 kHz 37 kHz 37 kHz 37 kHz 37 kHz 37 kHz
พลังงานอัลตร้าโซนิก 150 200 300 300 300 300 400 600
คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิกสูงสุด 600 800 1200 1200 1200 1200 1600 2400
ความร้อน 0/400 w 0/800 w 0/800 w 0 w 0/800 w 0/1200 w 1600 w 2000 w
กำลังไฟที่ต้องการ 150/750 w 200/1000 w 300/1100 300 w 200/1000 w 300/1000 w 2000 2800
ปุ่มปัดกวาด yes yes yes yes yes yes yes yes
ปุ่มแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าไปในน้ำ yes yes yes yes yes yes yes yes
ช่องปิด-เปิดระบายน้ำ 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
order no:                
มีเครื่องทำความร้อน: 1002279 1002825 number on request no 1002877 1003033 1003908 1003946
ไม่มีเครื่องทำความร้อน: 1004655 1004658 no 1008721 1004662 1004669 no no