ทำความสะอาดอัลตราโซนิก P

เอลมาโซนิก พี

วิธีการใช้อัลตร้าโซนิกอย่างมืออาชีพที่ดีที่สุด

 

  • เทคโนโลยีหลายความถี่ในเครื่องเดียวที่ 37 และ 80 kHz ในเครื่องที่แตกต่างกันทั้ง 6 ขนาดสำหรับทำการวิเคราะห์และการทำความสะอาดแบบธรรมดาและแบบยากลำบาก
  • คุณสมบัติพิเศษทั้ง 7 ของอัลตร้าโซนิก การใช้งานและการตั้งค่าที่ง่ายดายและสามารถเรียนรู้การใช้งานได้เอง หน้าจอแสดงผลที่ชัดเจน

อัลตร้าซาวด์ควบคุมด้วยกำลังไฟฟ้าที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงสำหรับการใช้งานในกรณีที่ยากลำบาก (ความถี่ต่ำ)

ultrasonic cleaner P30H

คุณสมบัติของตัวเครื่อง

ปกติ (Normal) สำหรับการใช้งานห้องปฏิบัติการ เช่น การผสม การละลาย และการกระจาย

พัลส์ (Pulse) การเพิ่มกำลังขึ้นให้ถึงความสามารถในการทำงานสูงสุด

การกวาด (Sweep) การจัดแบ่งกำลังอัลตร้าโซนิกให้ทั่วทั้งปริมาตรแทงก์

การนำอากาศออก (Degas) สำหรับการนำอากาศของตัวอย่างและตัวทำละลาย HPLC ออกอย่างรวดเร็ว

การควบคุมกำลังไฟฟ้า การสร้างกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดแบบพิเศษและการใช้งานในห้องปฏิบัติการ

การหยุดชั่วคราว (Pause) การขัดจังหวะการทำงานชั่วคราว

เริ่มทำงานอัตโนมัติ (Auto Start)

For more information's please download the product profile:

 

Ultrasonic Cleaner Brochure Elmasonic P

 

Ultrasonic Cleaner Elmasonic P 30 H

Ultrasonic Cleaner Elmasonic P 60 H

Ultrasonic Cleaner Elmasonic P 70 H

Ultrasonic Cleaner Elmasonic P 120 H

Ultrasonic Cleaner Elmasonic P 180 H

Ultrasonic Cleaner Elmasonic P 300 H